Uchwała nr 21/02/2020

81

Uchwała nr 21/02/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Beaty Kowalewskiej na stanowisko Dyrektora Biura PZSzach

Zarząd postanowił powołać Beatę Kowalewską na stanowisko Dyrektora Biura PZSzach. 

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.