Uchwała nr 20/02/2020

112

Uchwała nr 20/02/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Krystiana Kuźmicza na stanowisko Sekretarza Generalnego PZSzach

Zarząd postanowił powołać Krystiana Kuźmicza na stanowisko Sekretarza Generalnego PZSzach.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.