Uchwała nr 19/02/2020

45

Uchwała nr 19/02/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia klubu Fundacja Jaćwież Suwałki (PL)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Fundacja Jaćwież Suwałki (PL) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.