Uchwała nr 18/02/2020

85

Uchwała nr 18/02/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Waldemara Taboły z funkcji Sekretarza Generalnego PZSzach

Zarząd postanowił przyjąć rezygnację Waldemara Taboły z funkcji Sekretarza Generalnego PZSzach.

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.