Uchwała nr 17/02/2020

93

Uchwała nr 17/02/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie dokooptowania Anny Mrozińskiej do składu Zarządu PZSzach

Na skutek rezygnacji Pawła Dudzińskiego z funkcji Członka Zarządu PZSzach złożonej w dn. 10 lutego 2020 r. Zarząd postanawia, zgodnie z par. 20 pkt 1 Statutu PZSzach, dokooptować Annę Mrozińską do składu Zarządu PZSzach.

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.