Rezygnacja Waldemara Taboły z funkcji Sekretarza Generalnego PZSzach

1116

Informujemy że w dn. 10 lutego 2020 kol. Waldemar Taboła złożył z przyczyn zdrowotnych rezygnację z funkcji Sekretarza Generalnego PZSzach. Zarząd PZSzach rezygnację przyjął.
Dziękujemy Waldemarowi za wieloletnią aktywną pracę organizacyjną na rzecz polskich szachów i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.