Uchwała nr 16/02/2020

35

Uchwała nr 16/02/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia klubu SCSE Strzelin (DS)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub SCSE Strzelin (DS) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 5 głosów ZA.