Uchwała nr 15/02/2020

121

Uchwała nr 15/02/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu stosowania punktacji pomocniczych

1. Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Regulamin stosowania punktacji pomocniczych.

2. Zarząd upoważnia Sekretarza Generalnego PZSzach do dokonania korekty treści obowiązujących regulaminów zamieszczonych w repozytorium Regulaminów na rok bieżący w punktach dot. zasad stosowania punktacji pomocniczych.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 6 głosów ZA, 3 przeciw.