Uchwała nr 14/02/2020

45

Uchwała nr 14/02/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów

Zarząd PZSzach postanowił zmienić Regulamin Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów poprzez dodatnie nowego punktu 2.2 o treści:

2.2 Począwszy od roku 2021 zawody zostaną rozegrane w dwóch odrębnych blokach:
blok 1 – grupy do lat 9-11;
blok 2 – grupy do lat 13-15-17;

W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 8 głosów ZA, 1 wstrzymujący