Uchwała nr 9/01/2020

99

Uchwała nr 9/01/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Kadry Narodowej Kobiet na okres 01.01-30.06.2020 r.

Zarząd postanawia powołać Kadrę Narodową Kobiet na okres 01.01-30.06.2020 r. w składzie:

GM Monika Soćko, WGM Jolanta Zawadzka, IM Karina Cyfka, IM Iweta Rajlich

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.