Uchwała nr 8/01/2020

93

Uchwała nr 8/01/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Kadry Narodowej Mężczyzn na okres 01.01-30.06.2020 r.

Zarząd postanawia powołać Kadrę Narodową Mężczyzn na okres 01.01-30.06.2020 r. w składzie:

GM Jan Krzysztof-Duda, GM Radosław Wojtaszek, GM Mateusz Bartel, GM Grzegorz Gajewski, GM Kacper Piorun, GM Kamil Dragun.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.