Uchwała nr 12/01/2020

119

Uchwała nr 12/01/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Kadry Nadziei Olimpijskich Kobiet na okres 01.01-30.06.2020 r.

Zarząd postanawia powołać Kadrę Nadziei Olimpijskich Kobiet na okres 01.01-30.06.2020 r. w składzie:

WIM Alicja Śliwicka, WIM Julia Antolak, WIM Anna Kubicka, WIM Oliwia Kiołbasa.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.