Uchwała nr 11/01/2020

362

Uchwała nr 11/01/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Kadry Narodowej Juniorów na okres 01.01-31.12.2020 r.

Zarząd postanawia powołać Kadrę Narodową Juniorów na okres 01.01-31.12.2020 r. w składzie:

Jan Klimkowski, Hubert Meers, Bartosz Fiszer, Jakub Seemann, Maria Siekańska, Emilia Szopa, WFM Patrycja Waszczuk, IM Paweł Teclaf

Głosowało 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.