Uchwała nr 10/01/2020

64

Uchwała nr 10/01/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Kadry Narodowej Niewidomych i Słabowidzących na okres 01.01-31.12.2020 r.

Zarząd postanawia powołać Kadrę Narodową Niewidomych i Słabowidzących na okres 01.01-31.12.2020 r. w składzie:

GM Marcin Tazbir, IM Piotr Dukaczewski, IM Jacek Stachańczyk, Adam Czajkowski, Michał Wolański.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.