Uchwała nr 6/01/2020

74

Uchwała nr 6/01/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia klubów UKS Goruszka Jaworze (SL), KS Royal Chess Bydgoszcz (KP), UKS Lider Zamość (LU)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć kluby UKS Goruszka Jaworze (SL), KS Royal Chess Bydgoszcz (KP), UKS Lider Zamość (LU) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów ZA.