Uchwała nr 4/01/2020

64

Uchwała nr 4/01/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia klubów UKS Uran Łukowica (MP) i KS Hetman Łódź (LD)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć kluby UKS Uran Łukowica (MP) i KS Hetman Łódź (LD) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.