Uchwała nr 3/01/2020

99

Uchwała nr 3/01/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych do 12 i 14 lat

Zarząd PZSzach postanowił nadać nowe brzmienie punktu 6 (Tempo gry) Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych do 12 i 14 lat:

6. Tempo Gry

90 minut dla zawodnika na 40 posunięć plus 15 minut na dokończenie partii oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.