Uchwała nr 02/01/2020

79

Uchwała nr 02/01/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania trenera Kadry Narodowej Kobiet

Zarząd PZSzach postanowił powołać GM Marcina Dziubę na stanowisko trenera Kadry Narodowej kobiet.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA