Uchwała nr 1/01/2020

96

Uchwała nr 1/01/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 02 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet

Zarząd PZSzach postanowił nadać nowe brzmienie punktu 4.2.2 Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet o treści:

4.2.2 Mistrzyni Polski do lat 20

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA