Uchwała nr 90/12/2019

34

Uchwała nr 90/12/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie nadania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach kol. Robertowi Krasiewiczowi

Zarząd PZSzach postanowił nadać Złotą Odznakę Honorową PZSzach kol. Robertowi Krasiewiczowi.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA