Uchwała nr 89/12/2019

34

Uchwała nr 89/12/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie nadania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach kol. Sylwestrowi Bednarkowi

Zarząd PZSzach postanowił nadać Złotą Odznakę Honorową PZSzach kol. Sylwestrowi Bednarkowi.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA