Uchwała nr 86/12/2019

101

Uchwała nr 86/12/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubów OMEGA w Rzuchowej (MP) i KSz „Zugzwang” Warszawa (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć kluby OMEGA w Rzuchowej (MP) i KSz „Zugzwang” Warszawa (MA) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA