Uchwała nr 85/11/2019

34

Uchwała nr 85/11/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r.
w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach p. Marcie Hanusek

Zarząd PZSzach postanowił nadać Srebrną Odznakę Honorową PZSzach p. Marcie Hanusek.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA