Uchwała nr 84/11/2019

81

Uchwała nr 84/11/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r.
w sprawie obsługi organizacyjno-finansowej Komisji Szachów Korespondencyjnych.

Zarząd PZSzach upoważnia Świętokrzyski Związek Szachowy
do obsługi organizacyjno-finansowej Komisji Szachów Korespondencyjnych.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA