Uchwała nr 83/11/2019

58

Uchwała nr 83/11/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubów KS Caissa Katowice (SL) i MCK Skarżysko-Kamienna (SK)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Kluby KS Caissa Katowice (SL) i MCK Skarżysko-Kamienna (SK) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA