Uchwała nr 82/11/2019

234

Uchwała nr 82/11/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r.
w sprawie bezwzględnego zakazu posiadania telefonów komórkowych
podczas najważniejszych turniejów rangi mistrzowskiej

Polski Związek Szachowy wprowadza zasadę „zero tolerancji” dla posiadania  przy sobie telefonu komórkowego lub innych narzędzi mogących posłużyć do podpowiedzi w trakcie partii lub komunikacji z osobą trzecią w czasie trwania rundy na najważniejszych turniejach w kraju. Pod przepisy podlegają Indywidualne Mistrzostwa Polski i Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach oraz Ekstraliga Seniorów. Przepisy obowiązują tylko w szachach klasycznych.
Ustala się następujące przepisy szczegółowe:
1) Zawodnik, który będzie w posiadaniu telefonu komórkowego po upływie 60 minut od rozpoczęcia rundy zostaje automatycznie uznany winnym dopingu elektronicznego i podlega karze bezwzględnego zawieszenia w rozgrywkach na okres nie mniejszy niż 2 lata, aż do dożywotniego zawieszenia. Ukarany zawodnik ma prawo odwołania do Zarządu Polskiego Związku Szachowego, a ten – uwzględniając nadzwyczajne okoliczności – może złagodzić karę.
2) Zawodnik, który będzie w posiadaniu telefonu komórkowego do 60 minut od momentu rozpoczęcia rundy przegrywa partię, a decyzję odnośnie jego dalszej dyskwalifikacji podejmuje sędzia zawodów.
3) Zawodnik, który omyłkowo wniesie na salę telefon komórkowy jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym sędziego zawodów, który podejmie decyzję adekwatną do sytuacji. Telefon można przed rundą zostawić u sędziego bez poniesienia jakichkolwiek konsekwencji.
Prawa i obowiązki sędziego:
1) Sędziowie w/w imprez są zobowiązani do uważnego przyglądania się zawodnikom i do przeprowadzania kontroli i inspekcji pod względem posiadania niedozwolonych urządzeń elektronicznych.
2) Sędzia ma obowiązek poinformować uczestników w/w imprez na odprawie technicznej i przed 1 rundą o wprowadzeniu przez PZSzach zasady „zero tolerancji” w kwestii posiadania urządzeń elektronicznych.
3) Sędzia ma obowiązek stosować powyższe przepisy PZSzach. Nie stosowanie się do nich będzie oznaczać brak powołań na imprezy związku.
Przepisy wchodzą w życie na terenie Polski z dniem 1 stycznia 2020 roku.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 5 głosów ZA, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.