Uchwała nr 81/11/2019

182

Uchwała nr 81/11/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r.
w sprawie reorganizacji rozgrywek IMP (Open)

Zarząd Polskiego Związku Szachowego podejmuje decyzję o reorganizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski począwszy od roku 2020 oraz przejściu na system pucharowy. Zarząd zobowiązuje Wiceprezesa ds. sportu wyczynowego do opracowania projektu regulaminu rozgrywek, przygotowania innych dokumentów wynikających z powyższej zmiany oraz przedstawienia propozycji do końca roku 2019.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.