Uchwała nr 80/11/2019

80

Uchwała nr 80/11/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r.
w sprawie reorganizacji Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów

W związku ze stale rosnącą liczbą uczestników Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów oraz wynikającymi stąd trudnościami natury organizacyjnej, Zarząd Polskiego Związku Szachowego podejmuje decyzję o reorganizacji tych rozgrywek począwszy od roku 2021. W nowym kształcie rozgrywki zostaną podzielone na dwa odrębne turnieje według klucza uwzględniającego zarówno poziom sportowy, jak i liczbę zawodników w poszczególnych województwach. Zarząd zobowiązuje Wiceprezesa ds. sportu wyczynowego, we współdziałaniu z Komisją Młodzieżową, do opracowania projektu regulaminu rozgrywek, przygotowania innych dokumentów wynikających z powyższej zmiany oraz przedstawienia propozycji do końca roku 2019.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA