Uchwała nr 79/11/2019

91

Uchwała nr 79/11/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r.
w sprawie reorganizacji rozgrywek DMP I liga

Zarząd Polskiego Związku Szachowego podejmuje decyzję o zwiększeniu liczby drużyn uczestniczących w Drużynowych Mistrzostwach Polski I liga, począwszy od roku 2021. Zarząd zobowiązuje Wiceprezesa ds. sportu wyczynowego do opracowania projektu regulaminu rozgrywek, przygotowania innych dokumentów wynikających z powyższej zmiany oraz przedstawienia propozycji do końca roku 2019.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA