Uchwała nr 78/11/2019

89

Uchwała nr 78/11/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu premiowania i nagradzania pracowników PZSzach

Zarząd PZSzach przyjął Regulamin premiowania i nagradzania pracowników PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.