Uchwała nr 77/11/2019

77

Uchwała nr 77/11/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia rebrandingu znaków PZSzach oraz zmian w budżecie na rok 2019

1. Zarząd PZSzach przyjął przedstawiony przez Komisję Promocji plan rebrandingu znaków PZSzach.
2. Zarząd zdecydował o zmianie budżetu na rok 2019 poprzez przyznanie Komisji Promocji kwoty 20.000 zł pochodzącej z nadwyżki budżetowej wykazanej po III kwartale 2019 roku na realizację działań związanych z rebrandingiem znaków PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA