Uchwała nr 75/11/2019

60

Uchwała nr 75/11/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Licencyjnego PZSzach.

Zarząd PZSzach przyjął nowy Regulamin Licencyjny PZSzach.

Załącznik do Regulaminu Licencyjnego – Tabela Nr 1

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 5 głosów ZA, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.