Uchwała nr 71/10/2019

67

Uchwała nr 71/10/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 października 2019 r.
w sprawie nagród za zdobycie medalu na Drużynowych Mistrzostwach Europy.

Zarząd przyjął następujące wysokości nagród za zdobycie medalu na Drużynowych Mistrzostwach Europy:

medal złoty – 50.000 zł

medal srebrny – 30.000 zł

medal brązowy – 20.000 zł

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.