Uchwała 70/10/2019

62

Uchwała 70/10/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubów SRGU „Strategia” Kożuchów (LB) i KS „Górnik” Polkowice (DS)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć kluby SRGU „Strategia” Kożuchów (LB) i KS „Górnik” Polkowice (DS) w poczet członków zwyczajnych Związku.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.