Uchwała 69/10/2019

36

Uchwała 69/10/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie nadania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach kol. Jackowi Oskulskiemu

Zarząd postanowił nadać Złotą Odznakę Honorową PZSzach kol. Jackowi Oskulskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.