Ś.†P. Andrzej Kwilecki (1928-2019)

821

Ś.P. Andrzej Kwilecki
(23 X 1928 – 14 X 2019)

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 14 października 2019 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej Kwilecki, mistrz krajowy, publicysta szachowy, autor książek o tematyce szachowej, w tym m.in. książki pt. Szachy w Poznaniu 1839-1988 – jednego z pierwszych w Polsce opracowania omawiającego dzieje szachów w jednym ośrodku.

Andrzej Kwilecki urodził się 23.10.1928 r. w Kwilczu, szkołę średnią ukończył w Krakowie, a studia na Uniwersytecie Poznańskim. W wieku 14 lat zaczął grać w szachy, a po II wojnie św.,  już jako gimnazjalista był jednym z czołowych członków Krakowskiego Klubu Szachistów. Po ukończeniu studiów, należał już w latach 1949-1954 do czołówki  szachistów poznańskich, 4-krotnie wystąpił w finałach indywidualnych mistrzostw Polski, zdobył 2 medale w drużynowych mistrzostwach kraju.

W latach 1952–1960 publikował szachowe artykuły i notatki na łamach poznańskich gazet oraz w ogólnopolskim miesięczniku Szachy, pod patronatem Gazety Poznańskiej przeprowadził 3-krotnie korespondencyjne mistrzostwa Wielkopolski. W 1954 zainicjował zorganizowanie pierwszego w Poznaniu masowego turnieju błyskawicznego, który zgromadził setki uczestników.

W latach 60-tych poświęcił się niemal całkowicie pracy naukowej jako socjolog struktury społecznej i wykładowca akademicki. W okresie 1972-1981 był Dyrektorem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1982-1984 jego prorektorem, w latach 1984–1986 przewodniczącym Komitetu Nauk Socjologicznych PAN w Warszawie, wykładowcą także w École des hautes études en sciences sociales w Paryżu, autorem ponad 250 publikacji naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych. W 2010 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinę i przyjaciół kol. Andrzeja Kwileckiego prosimy o przyjęcie wyrazów najgłębszego współczucia.

Janusz Woda