Uchwała 68/10/2019

68

Uchwała 68/10/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubu przyjęcia klubu LUKS Caissa Połczyn-Zdrój (ZP)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub LUKS Caissa Połczyn-Zdrój (ZP) w poczet członków zwyczajnych.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.