Uchwała nr 64/09/2019

50

Uchwała nr 64/09/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 7 września 2019 r. w sprawie przyznania klubowi UKS SP8 Chrzanów prawa do organizacji MPM do lat 6-7-8 w roku 2020.

Zarząd postanowił przyznać klubowi UKS SP8 Chrzanów prawo do organizacji Mistrzostw Polski Młodzików do lat 6-7-8 w roku 2020.

Głosowało 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące się.