Uchwała nr 62/09/2019

31

Uchwała nr 62/09/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 7 września 2019 r. w sprawie przyznania Śląskiemu Związkowi Szachowemu prawa do organizacji MPM do lat 10 w roku 2020.

Zarząd postanowił przyznać Śląskiemu Związkowi Szachowemu prawo do organizacji Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10 w roku 2020.

Głosowało 8 członków zarządu, 7 głosów ZA, 1 wstrzymujący się.