Uchwała nr 61/09/2019

41

Uchwała nr 61/09/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 7 września 2019 r. w sprawie przyznania klubowi S.Z.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza prawa do organizacji DMPJ II liga w roku 2020.

Zarząd postanowił przyznać klubowi S.Z.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza prawo do organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów II liga w roku 2020.

Głosowało 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.