Uchwała nr 60/09/2019

38

Uchwała nr 60/09/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 7 września 2019 r. w sprawie przyznania Dolnośląskiemu Związkowi Szachowemu prawa do organizacji MPJ BiS w roku 2020.

Zarząd postanowił przyznać Dolnośląskiemu Związkowi Szachowemu prawo do organizacji Mistrzostw Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych w roku 2020.

Głosowało 8 członków zarządu, 7 głosów ZA, 1 wstrzymujący się.