Uchwała nr 59/09/2019

46

Uchwała nr 59/09/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 7 września 2019 r. w sprawie przyznania klubowi UKS SP 8 Chrzanów prawa do organizacji II Ligi seniorów w roku 2020.

Zarząd postanowił przyznać klubowi UKS SP 8 Chrzanów prawo do organizacji II Ligi seniorów w roku 2020.

Głosowało 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.