Uchwała nr 58/09/2019

34

Uchwała nr 58/09/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 7 września 2019 r. w sprawie przyznania Opolskiemu Związkowi Szachowemu prawa organizacji SIMP w roku 2020.

Zarząd postanowił przyznać Opolskiemu Związkowi Szachowemu prawo organizacji Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski w roku 2020.

Głosowało 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.