Uchwała 66/09/2019

87

Uchwała 66/09/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 07 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubów Szach-Partia Puławy (LU) i IDEA Świebodzin (LB)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć kluby Szach-Partia Puławy (LU) i IDEA Świebodzin (LB) w poczet członków zwyczajnych.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.