Zmiany w OSSM – 2020!

1225

Instytut Sportu przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki wprowadza istotne zmiany w działalności Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego.

Polski Związek Szachowy wierzy, że zmiany dla naszej dyscypliny powinny przynieść bardzo pozytywny skutek.

Pierwszy krok to automatyzacja i cyfryzacja Systemu, która w tym roku działa w 7 wybranych PZS w ramach testów. https://ssm.insp.waw.pl/ Kolejne PZS po szkoleniach dobrowolnie przesyłają wyniki.

Instytut od nowego roku odejdzie od książeczek z wynikami OSSM, a na w/w stronie będą podane wszystkie zestawienia. Jest to znakomite narzędzie dla Federacji Wojewódzkich, miast, powiatów, gmin, klubów. Zachęcamy do zajrzenia do strony i zobaczenia jak to działa.

Aktualny sposób przesyłania danych jest nieefektywny, z długim łańcuchem przesyłu informacji, teraz kroki zostaną zredukowane do minimum. Najważniejsze zmiany:

– Weryfikacja zawodników oparta jest na systemie PESEL. Jeżeli zawodnik nie poda numeru PESEL to jego wyniki nie będą wysłane i zaliczane to systemu. Od tej reguły nie będzie wyjątków.

PZS wysyłają bezpośrednio na serwer plik z wynikami (uprawnienia ma tylko Przewodniczący Komisji Młodzieżowej oraz Szef Wyszkolenia)

Wprowadzono zunifikowany szablon, dzięki któremu łatwo wgrywa się dane na serwer

W systemie należy wpisywać dane aktualnych trenerów zawodników (Imię, Nazwisko, Rok urodzenia) – zachęcamy przy zgłaszaniu do zawodów o podawanie aktualnego trenera

W wynikach wpisujemy wszystkich zawodników. Do tej pory pokazywało się tylko punktujących zawodników, teraz można (trzeba) pokazywać wszystkich co pokazuje zasięg dyscypliny. Tutaj możemy się pozytywnie wyróżniać na tle innych.

od 2020 wyniki koniecznie należy wysłać w terminie do 14 dni.

– dzięki cyfryzacji systemu wyniki będą dostępne w ciągu do 14 dni od zakończenia imprez, na bieżąco będzie można raportować o ewentualnych błędach.

wszelkie zapytania, formularze, informacje o podziałach punktów i zauważonych błędach będzie można wysyłać na adresy Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej i Szefa Wyszkolenia.