II Branżowe Mistrzostwa Polski Warszawa, 18 – 19 X 2019

2763

Regulamin

Turniej szachów szybkich – serwis Chessarbiter

Turniej szachów błyskawicznych – serwis Chessarbiter

Zgłoszenia przyjmowane są na adres abrustman@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 664-303-892 do dnia 17 października 2019 roku.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowaną branżę.

Po dokonaniu rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Brak stosownej opłaty spowoduje usunięcie zawodnika z list startowych.

Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego (Alior Bank, nr konta: 10 2490 0005 0000 4600 5479 6322, siedziba: 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92) W tytule przelewu prosimy wpisać: IMIĘ i NAZWISKO oraz nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest zawodnik (BPM szachy szybkie, BMP szachy błyskawiczne, BMP szachy szybkie i błyskawiczne)