Uchwała 56/08/2019

121

Uchwała 56/08/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania Srebrnych Odznak Honorowych PZSzach

Zarząd postanowił, że Srebrne Odznaki Honorowe PZSzach otrzymują:

ppłk Sławomir Kędzierski, kpt. Mateusz Sypień, ppor. Dariusz Sycz
ppor. Damian Graczyk, sierż. pchor. Marcin Pietruszewski, sierż. pchor. Kamil Cichy

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA.