Uchwała 55/08/2019

116

Uchwała 55/08/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubów Fundacja Szalony Krasnolud (WM), UKS Bakcyl Bielany (MP) i UKS Rycerz Golub-Dobrzyń (KP)

1. Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Fundacja Szalony Krasnolud (WM) w poczet członków zwyczajnych.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.

2. Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub UKS Bakcyl Bielany (MP), w poczet członków zwyczajnych.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.

3. Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub UKS Rycerz Golub-Dobrzyń (KP) w poczet członków zwyczajnych.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.