Uchwała 54/08/2019

88

Uchwała nr 54/08/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Kadry Narodowej Kobiet

Zarząd postanowił powołać Kadrę Narodową Kobiet w składzie:

GM Monika Soćko, WGM Jolanta Zawadzka, IM Karina Szczepkowska,

WGM Joanna Majdan, WIM Alicja Śliwicka

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.