Zaproszenie do przedstawienia szacunkowej wyceny projektu e-szach

513

Warszawa, 20.08.2019 r.

Polski Związek Szachowy zaprasza do przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu SYSTEMU e-usług wspomagających zarządzanie Polskim Związkiem Szachowym zwanego dalej „E-SZACH” wraz z zapewnieniem usługi udostępnienia infrastruktury na potrzeby funkcjonowania tego systemu.

Wymagania wobec Wykonawcy oraz zakres usług zostały uwzględnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia e-Szach.

Szacując wartość przedmiotowego zamówienia należy podawać ceny netto oraz brutto.

Okres na realizację projektu – 24 miesiące

Szacunkową wycenę kosztów zrealizowania przedmiotowego zapytania należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w formacie pdf, w oparciu o załączony „Formularz szacowania wartości zamówienia e-Szach” na adres e-mail: a.sokolski@pzszach.pl w tytule maila podając „E-SZACH – oferta szacunkowa”, w terminie do 26 sierpnia 2019 r. do godz. 24:00.

Projekt ma pozytywną rekomendację Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji do realizacji w latach 2019-2020. Materiały dotyczące projektu, zaakceptowane przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji – https://www.gov.pl/web/krmc/ministerstwo-sportu-i-turystyki

Przewidywany termin ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu: przed 31 sierpnia 2019.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania można kierować do pana Aleksandra Sokólskiego (adres e-mail: a.sokolski@pzszach.pl )

Załączniki do pobrania:

Opis Przedmiotu Zamówienia e-Szach

Formularz szacowania wartości zamówienia e-Szach